Hva er 3D-printing?


3D-printinger en additiv produksjonsprosess der et tredimensjonalt objekt kan lages ved å legge til lag med materiale. Det revolusjonerer utallige bransjer og løser tidligere utenkelige nivåer av geometri og tilpasninger. Ved hjelp av 3D-print er man i stand til å produsere komplekse deler som bokstavelig talt er umulige gjennom tradisjonelle metoder, alt som kreves er en 3D CAD-tegning. Siden det er en additiv prosess, kan deler lages med det absolutte minimum av avfall, og teknikkens raske natur og effektivitet gjør den ideell for moderne industri og prosjekt som ikke har råd til å vente,  og som tjener store summer på effektivisering av sine prosesser.


Hvem er 3D-printing for?


3D-print er en av de mest allsidige produksjonsteknikkene som er tilgjengelige på dagens marked, og kan brukes i nesten alle bransjer. Det er best å ta i bruk i tilfeller der en del eller et produkt er svært komplekst i form, for eksempel gitterstrukturer, eller hvor det er nødvendig med innvendig detaljering. Det er også spesielt egnet for rask produksjon, av prototyper til plastkomponenter enten til bruk direkte, eller for å verifisere design. Ofte kan en 3D-skriver produsere et ferdig komplekst produkt uten behov for ytterligere sammenstilling. Det er også nyttig for små serie produksjon, eller enkelt komponent produksjon for spesialtilpassede behov og løsninger der komponenten kan være avansert eller ha en kompleks geometri, for eksempel bare en eller to prototyper, da det ikke er verktøyskostnader og ikke trenger å produseres en form.


Prosess


Først lages en detaljert CAD-fil som importeres til 3D-printerens software. Denne programvaren analyserer CAD-tegningen og deler den ned i ultratynne tverrsnittslag. 
En ingeniør vil analysere objektet som skal skrives ut og bestemme hvor delen trenger støtte struktur for å bli skrevet ut slik at strukturen kan forbli stabil. Dette tilleggsmaterialet fjernes senere i etter selve print prosessen. Skriverhodene er laserstyrt og bygger gradvis opp gjenstanden ved å jobbe langs de tynne tverrsnittene som er generert av programvaren. Et bredt spekter av materialer er tilgjengelige, og på materialfronten øker tilbudet hele tiden etter hvert som teknologien blir mer avansert.

CUSTOM PROTOTYPING SERVICE - ON DEMAND MANUFACTURING

  1. no
  2. en

 

3D PRINTING

Hva er CNC-maskinering?


CNC (Computer Numerical Control) maskinering er en subtraktiv prosess som bruker presisjonsverktøy for å skjære bort materiale for å produsere ønsket del eller produkt. Det programvarekontrollerte verktøyhodet er langt mer presist enn noe menneske noen gang kunne være, noe som gir mulighet for nøyaktige replikasjoner.


Hvem er CNC-maskinering for?


CNC-maskinering er bedre egnet til å jobbe med metaller enn 3D-utskrift, selv om det også er mulig å 3D-printe metall deler. Som regel er kostnaden mer gunstig ved bruk av CNC maskinering dersom ikke geometrien er for komplisert. Men materialer som ofte brukes med CNC-maskinering inkluderer også ulike typer plast, tre, skum og voks, og det skal bemerkes at forskjellige verktøy og ulike krav til design er nødvendig for hver type materiale. CNC-maskinering er tregere å sette opp enn 3D-print, men når den først er forberedt er den subtraktive metoden normalt raskere enn den additive metoden som brukes av 3D-printere. 
CNC-maskinering er også generelt mer nøyaktig enn 3D-printede komponenter, med toleranser så lave som 0,001 mm. Ulempen med CNC-maskinering er at svært komplekse komponenter kanskje ikke er mulig å produsere på grunn av problemer med tilgang til verktøyet / spindelen. 
Oppsummert er CNC-bearbeiding best for relativt enkle konstruksjoner som bruker tradisjonelle materialer som metall plast eller tre, og hvor det kreves et høyt presisjonsnivå.


Prosess


Prosessen for CNC-maskinering ligner noe på 3D-printing. Som med 3D-print, er en detaljert CAD-tegning nødvendig, som analyseres av en tekniker og importeres til spesialisert programvare for å legge inn verktøyets bane for spindelen. Når det gjelder CNC-maskinering konverteres 3D filene i et CAM (Computer Aided Machining) program som oversetter 3D dataene til en numerisk kode (x,y,z)som styrer hvordan spindel og arbeidsbord skal bevege seg.

I programmeringsfasen må teknikeren bestemme hvilken type skjæreverktøy som skal brukes basert på materialene som brukes og eventuelle spesifikke utfordringer forårsaket av formen. Når verktøyene er klare og programmeringen er fullført, kan skjæreprosessen starte. Både CNC fresing og CNC dreining er tilgjengelig hos ProtoFab. 
Fresing er metoden som brukes til vanlige deler, og dreining brukes til deler med sylindriske funksjoner. Når skjæringen er fullført, blir hver del eventuelt overført til etterproduksjon der etterbehandlingen begynner. (Ved behov)

CNC MASKINERING

Hva menes med småserie produksjon??


Med den store utviklingen innen moderne produksjons-teknikker, og markedsutviklingen forøvrig, er fleksibilitet i produksjonen i økende grad et behov markedet har. Småserieproduksjon har blitt mye mer populært de siste årene. Man kan lage spesialtilpassede komponenter i små serier / lave volum. Noe som passer inn i de øvrige trender i markedet. Tilpassede design, i begrensede opplag.  Som begrep er det vanskelig å definere spesifikt, men vi kan si at lavvolumproduksjon innebærer betydelig lavere antall enn fullskala produksjon og bruker mer fleksible teknikker. Hos ProtoFab spesialiserer vi oss i denne typen produksjon og kan gjøre prosessen så enkel og effektiv som mulig. Du har produktet – vi finner løsningen som passer best for din produksjon både finansielt, praktisk og funkjsonelt.


Fordelene med småserie produksjon


Det er minst 3 grunner til at selskaper velger lavvolum-produksjon / småserie produksjon. For det første kan bruk av lavvolumproduksjon redusere mange av kostnadene forbundet med produksjon i full skala. Selv opp til rundt 100 000 enheter kan det fremdeles være mer økonomisk å bruke lavvolumproduksjon, avhengig av materialene som brukes. For lavere volum, for eksempel noen få tusen, kan kostnadsfordelen og tidsfaktoren være enorm.
For det andre er lavvolumproduksjon iboende mer fleksibel. Justeringer kan gjøres enkelt og justeringer kan ofte gjøres reaktivt basert på tilbakemelding fra forbrukerne. Med masseproduksjon er denne typen finjusteringer vanligvis uaktuelt og man må leve med mindre feil på produktet med mindre man vil produsere nye former. Produksjon med lite volum er også mye raskere og kan oppnå ekstremt rask tid til å markedsføre seg, noe som er avgjørende i noen bransjer.
Til slutt kan lavvolumproduksjon brukes som en bro til fullskala produksjon. Den innledende kjøringen kan gjøres med lavt volum for å holde kostnadene nede og beholde fleksibiliteten, og når produktet har vist seg å være en suksess og eventuelle problemer er blitt strøket, kan produksjonen omstilles til produksjon i industriell skala. Alt i alt gir lavvolumproduksjon en rekke fordeler og er verdt å vurdere for en lang rekke bransjer og produkttyper.  Kontakt oss gjerne for å lære mer om hva vi kan gjøre for deg.

SMÅSERIE PRODUKSJON

Hva er etterbehandling?


Som navnet antyder er etterbehandling det siste trinn i produksjonen, og kommer etter å ha produsert selve delen. Hos ProtoFab tilbyr vi et bredt spekter av etterbehandlingstjenester, inkludert lakkering, anodisering, fornikling/ forkromming og wrapping. Etterbehandlingsløsningene våre kan tilpasses spesifikke krav og vi har tilgang til et bredt spekter av avanserte teknologier, noe som gir nesten ubegrensede muligheter for tilpasninger i etterbehandlingsfasen.


Tilgjengelige tjenester:


Lakkering: Dette er langt mer sammensatt enn å bare smelle på et malingsstrøk. De minste ufullkommenheter som blir introdusert i lakkeringsfasen kan ødelegge et produkt, og det er viktig å sikre god kvalitet i alle produksjonsledd for å sikre et godt resultat. Lakkering eller annen etterbehandling foregår under laboratorieforhold i et klimakontrollerte omgivelser. Et stort utvalg av overflatebehandlinger er tilgjengelig, inkludert matt, glans, halvglans og metallisk utseende – som for eksempel forkromming. 

 

Fargematching: Vi er veldig klar over viktigheten av å få et nøyaktig samsvar med den tiltenkte fargen. Lakkering foregår alltid under kontrollerte miljø med konstant belysning og klimatiske forhold som kan unngå noen av de vanlige problemene når du samsvarer visuelt fra en prøve. Bortsett fra å matche fra en fysisk prøve, er vi også i stand til å oppnå nøyaktige gjengivelser av Pantone-farger.

 

Sliping og polering: Vi er i stand til å tilby svært tilpassede overflater, alt fra speilpolering til grovsliping. Sliping kan også brukes til å forberede et produkt til forskjellige malingsbelegg, for eksempel matt.

 

Damppolering: - Dette er en avansert teknikk for å stryke ut små ufullkommenheter, selv i vanskelige tilgjengelige områder. Overflaten på plasten er sprengt med kjemisk damp som får den umiddelbare overflaten til å smelte, men bare til en liten dybde. Når det gjenhardes, forsvinner eventuelle små ufullkommenheter og finishen er jevn og jevn. Merk at denne teknikken bare er tilgjengelig for plast.

 

Blåsing: Blåsing er en enkel, men effektiv metode for etterbehandling, og kommer i mange former og varianter. Produserte deler og produkter kan blåses med sandkorn, vann eller et hvilket som helst antall andre materialer for å oppnå spesifikke resultater.

 

Pad printing: Dette er en type printing på deler som brukes til å overføre et 2D-mønster på overflater som ellers ville være vanskelig å skrive noe på, for eksempel på konvekse eller konkave overflater. (Tenk deg nett mønsteret på en spiderman figur, eller lignende) Det fungerer ved å overføre materiale (vanligvis blekk eller fargestoff) via et etset område på en silikonpute. Når puten presses mot en overflate, forlater materialet puten og overføres til komponenten. Andre teknikker som ProtoFab tilbyr, inkluderer silkescreening og gravering m.m.

ETTERBEHANDLING OG OVERFLATEBEHANDLING AV KOMPONENTER

Hva er vakuum støpning? 


Hva er vakuum støpning? Vakuumstøping bruker et vakuumkammer for å tvinge flytende plast inn i en ferdiglaget form, hvor den deretter stivner. Formene er vanligvis laget av silikongummi, og er i sin tur basert på en master modell. Denne mastermodellen kan gjerne være 3D printet eller CNC maskinert. Plast som benyttes til denne prosessen er som regel basert på 2 komponent plast som størkner i formen etter noen minutter. Dette er en metode som åpner muligheten for mange ulike typer materialer i ulike kvaliteter. Alt fra gummilignende materialer til glassfiber armert plastmaterialer, til de mer vanlige plast typene.


Hvem er vakuumstøping for?


Vakuumstøping er den perfekte løsningen for billig prototyping og lavvolum produksjoner med lave priser. Formene kan lages billig og svært detaljerte, så komponentene krever lite etterbehandling. Normalt egner en slik form seg for produksjon av rundt 50 eksemplarer og det kan produseres raskt. Det kan godt være lønnsomt å bruke denne metoden selv om volumene er 2 – 300 komponenter. Da lager man bare flere silikonformer / eventuelt flere kaviteter i silikonformene. For små serier er teknikken mer økonomisk enn sprøytestøping på grunn av de høye verktøykostnadene ved sprøytestøping. Imidlertid er vakuumstøping mindre egnet på lang sikt og for større serier.


Prosess


Det første som kreves er en master modell. Dette kan leveres av kunden, men produseres ofte av ProtoFab ved hjelp av CNC-maskinering eller 3D printing, basert på en datamodell som kommer fra kunden. Mastermodellen er vanligvis laget av metall, men plast er også akseptabelt, hovedkravet er at den tåler temperaturer på 40 ° C i en lengre periode. Mastermodellen er plassert i en støpe boks og en silikongummi form blir laget i to deler. Formen har en mengde veldig små hull kuttet i den for å la luft slippe ut og forhindrer at trykket bygger seg opp til mye inni formen.
Formen er et nøyaktig motstykke til masteren, så alt som kreves er å fylle formen med materiale og kopier av denne kan produseres. Imidlertid kan det å ganske enkelt å helle flytende materiale ned i formen noen ganger gi utilstrekkelige resultater, så det kreves et vakuumkammer for å tvinge materialet inn til og med de minste kriker og kroker, noe som sikrer en perfekt avstøpning. Når materialet har fylt formen, blir det plassert i en herdeovn til den nye gjenstanden har stivnet fullstendig. Den blir deretter tatt ut av formen og prosessen kan starte på nytt. Former kan brukes flere ganger, men normalt ikke mer enn 50 uten noen reduksjon i kvaliteten på kopiene. I så fall lager man en ny silikonform, og produksjon kan fortsette. Naturligvis er det begrenset hvor store volum som er lønnsomme å lage ved hjelp av denne metoden. Men det er raskere og billigere enn CNC maskinering og 3D printing hvis geometrien og størrelsen er litt kompleks. Ofte kan dette lønne seg hvis man skal lage mindre serier av plastkomponenter. 

VACUUM STØPNING / SILIKON FORMER

Hva er sprøyte støpning??


Innsprøyting av plast er en av de raskeste produksjonsteknikkene som er tilgjengelige. Flytende plast injiseres i en form der den avkjøles, størkner og trykks ut. Den samme formen kan brukes utallige ganger, og prosessen med å produsere en del kan ta så lite som noen få sekunder. Tusenvis av forskjellige plasttyper er tilgjengelige, og forskjellige etterbehandlingsmetoder og teksturer kan brukes, noe som gir en enorm grad av tilpasning og fleksibilitet. De fleste konsumvarer av plast er produsert på denne måten. Det finnes flere metoder i samme gate – for eksempel injeksjons formblåsing – som benyttes når man for eksempel lager en plastflaske.


Hvem er sprøyte støpning for?


lSprøytestøpning av plast er utmerket for de som ønsker å produsere relativt store mengder deler eller produkter raskt og økonomisk. For å kunne benytte denne metoden må man først produsere et verktøy. Noe som er relativt tidkrevende – dette tar som regel flere uker og er også relativt kostbart, men alt i forhold til hvor mye som skal produseres.  Etter verktøykostnadene er foretatt er ytterligere kostnader veldig lave, så det er fornuftig å bruke sprøytestøping for større serier. 
Hvis du bare trenger et lite antall produkter, vil 3D-printing eller vakuum forming/støpning sannsynligvis være raskere og mer økonomisk. Men, i motsetning til støpning i vakuum former, kan en enkelt verktøyform brukes om og om igjen, gjerne mange 100.000 ganger. Så det er vanligvis bare en enkelt form som kreves. Evnen til å blande forskjellige typer plast (gjennom co-injeksjon støpning) er en annen grunn til at folk velger sprøytestøpning. For andre produksjonsteknikker kan det være vanskelig å produsere komponenter med blandede eller ønskede/optimale materialer.


Prosess


Først av alt produseres en form, vanligvis CNC-maskinert høykvalitets stål. Når formen er ferdig, kan man begynne å støpe deler i den. Materialet man støper produktene i kommer i form av pellets, som smeltes ned i en tønne. Denne væsken komprimeres deretter og injiseres i formen gjennom formens kanal-system, hvor delen raskt stivner. Ejektorstifter skyver deretter ut den faste delen i en påfyllingsbakke, og prosessen kan gjentas igjen. Hvor lang tid det tar for hver del å bli produsert avhenger av størrelsen og materialet som brukes. Dette spenner fra bare noen få sekunder for små design opp til ett eller to minutter for større, mer komplekse design. Det skal bemerkes at produksjonsfasen er fullstendig automatisert, så arbeidskraft kostnadene holdes på et minimum ved denne metoden.

SPRØYTE STØPNING

3D PRINTING, ONLINE  

PRIS-GENERATOR !  

Copyright 2017 | Created with WebWave

Din e-mail
Beskjed
SENDE
SENDE
Your message has been sent - thank you.
Please complete all required fields!

KONTAKT

Hydroveien 19, 3933 

Porsgrunn, Norway

 

Tel. +47 476 60 111

info@protofab.no

 

ADRESSE

MENU

Vi er en av de første Protofab avdelingene i verden. Vi har nylig lansert vårt første showroom i Norge, og åpner for tiden også en filial i Polen. Vi kan nås fra hele Nord-Europa, med kort avstand til Sandefjord Lufthavn (Nær Oslo).

OM SELSKAPET: